MVTT Hưng Hóa

Hưng Hóa là một trong 26 giáo phận của Giáo hội Việt Nam, ở phía tây bắc tổ quốc. Lịch sử của giáo phận từ khi thành lập được viết bằng máu và nước mắt, thịnh suy theo mỗi giai đoạn thăng trầm của đất nước và Giáo Hội.

 

 

 
 
 

Khóa học Mục vụ Truyền Thông nâng cao
Từ ngày 14 đến 19/7/2014